Alfa #1

Confluence je webová aplikácia, ktorá umožňuje tímom vytvárať a zdieľať informácie, napríklad poznámky zo stretnutí a technickú dokumentáciu.